Cass. 29 april 2016, C.15.0052.F, Juristenkrant nr. 333

Cass. 29 april 2016, C.15.0052.F, Juristenkrant nr. 333 

In een recent arrest sprak het Hof van Cassatie zich uit over het recht om vergeten te wor-den, net zoals het Hof van Justitie dat in 2014 al deed. Daar waar het Hof van Justitie zich eerder restrictief opstelde, heeft de uitspraak van het Hof van Cassatie potentieel verregaande gevolgen. (M. GEUENS, 'Cassatie breidt Europese rechtspraak over recht op vergetelheid gevoelig uit', Juristenkrant nr. 333, 14 september 2016, p.5)

Gepubliceerd op 14-11-2016

  716