Cass. 27 april 2016, P160509, Juristenkrant nr. 331

Cass. 27 april 2016, P160509, Juristenkrant nr. 331 

Een raadsheer tegen wie een wrakingsverzoek ingediend werd, mag onmiddellijk opnieuw aan de slag na de uitspraak van het arrest van verwerping door het Hof van Cassatie. De beslissing hoeft dus niet betekend te worden. (P. VANWALLEGHEM, Gewraakte magistraat moet betekening verwerpingsarrest niet afwachten, Juristenkrant nr. 331, 15 juni 2016, p.7)

Gepubliceerd op 14-11-2016

  327