Cass. 24 maart 2016, C.15.0196.N, Juristenkrant nr. 327

Cass. 24 maart 2016, C.15.0196.N, Juristenkrant nr. 327 

Op 24 maart 2016 sprak het Hof van Cassatie een princiepsarrest uit over advocatenerelo-nen, waarbij het Hof vasthoudt aan een strikte interpretatie van artikel 446ter Ger. W. Dat artikel bepaalt dat de raad van de orde beoordeelt of het ereloon is vastgesteld met billijke gematigdheid. Dat geldt wanneer de advocaat via een partijbeslissing zelf eenzijdig zijn ere-loon vaststelt bij het einde van een zaak, maar het Hof van Cassatie bevestigt in het arrest expliciet dat dit ook geldt wanneer er voorafgaandelijk een geldige ereloonovereenkomst met de cliënt werd afgesloten en die overeenkomst werd uitgevoerd. (H. LAMON, 'Erelonen advocaten: Cassatie katapulteert balie terug in de tijd', De Juristenkrant nr. 327, 6 april 2016, pagina 1 en 7)

Gepubliceerd op 14-04-2016

  405