Cass. 24 maart 2016, C.15.0136.N, Juristenkrant nr. 328

Cass. 24 maart 2016 (C.15.0136.N), Juristenkrant nr. 328 

Het Hof van Cassatie verduidelijkte in zijn arrest van 24 maart 2016 dat de rechtsplegings-vergoeding toekomt aan de rechtsbijstandverzekeraar en niet aan de verzekerde. (E. BREWAEYS, 'Rechtsplegingsvergoeding komt verzekeraar toe', Juristenkrant nr. 328, 20 april 2016, p. 6)

Gepubliceerd op 26-04-2016

  298