Cass. 21 mei 2010, P&B 2010, 219

Procédure civile – art. 804, al. 2, C. Jud. – procédure contradictoire – obligation pour le juge de répondre aux moyens invoqués dans les conclusions

Burgerlijke rechtspleging – art. 804, lid 2 Ger.W. - op tegenspraak – verplichting voor de rechter om te antwoorden op conclusie

Cass. 21 mei 2010, P&B 2010, 219.

Gepubliceerd op 25-02-2013

  61