Cass. 20 augustus 2013, De Juristenkrant nr. 277

Cass. 20 augustus 2013, De Juristenkrant nr. 277

Het toezicht dat de onderzoeksgerechten bij de uitleverinsgprocedure uitoefenen houdt niet in dat ook de regelmatigheid van de door of in opdracht van de buitenlandse overheid toegepaste bijzondere opsporingsmethodes onderzocht wordt. Het Hof van Cassatie leunt daarmee aan bij zijn vroeger standpunt over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel. (Pim Vanwalleghem, 'Geen controle bijzondere opsporingsmethoden bij uitlevering', De Juristenkrant nr. 277)

Gepubliceerd op 13-11-2013

  84