Burenhinder

BurenHet Hof van Cassatie oordeelde dat artikel 544 BW niet ondergeschikt is aan artikel 1382 BW. De vervangingswaarde van een vernielde zaak is (steeds) gelijk aan de werkelijke waarde ervan. Dit arrest verscheen op 29 juni 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 345) samen met een korte bespreking van Sophie Guiliams. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 11 februari 2016.


1. Burenhinder – verhouding tussen art. 544 en 1382-1383 BW – geen ondergeschiktheid
2. Art. 1382 BW – vernielde zaak – schadebegroting – vervangingswaarde – werkelijke waarde – (niet) nieuwwaarde

1. De vordering wegens burenhinder gesteund op artikel 544 BW veronderstelt een abnormale hinder veroorzaakt door een daad, verzuim of gedraging die aan de buur toerekenbaar is. De omstandigheid dat deze daad, dit verzuim of deze gedraging als foutief kan worden bestempeld, verhindert de toepassing van artikel 544 BW niet.

2. Het slachtoffer heeft recht op de vervangingswaarde van zijn vernielde zaak. Deze is gelijk aan de werkelijke waarde, zelfs indien het slachtoffer zich geen gelijkaardige zaak met eenzelfde graad van vetusiteit kan aanschaffen.Bron: Cass. 11 februari 2016, NjW 2016, afl. 345, 545.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sophie Guiliams in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over burenhinder.

Gepubliceerd op 29-06-2016

  1237