Brussel, 30 juni 2016, Juristenkrant nr. 333

Brussel, 30 juni 2016, Juristenkrant nr. 333 

Op 30 juni 2016 vernietigde het Brusselse hof van beroep een beslissing waarbij de Belgi-sche Mededingingsautoriteit boetes van 14,7 miljoen euro had opgelegd aan drie cementbe-drijven, de beroepsvereniging Febelcem en het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch onderzoek der Cementnijverheid. Het hof stelt dat de Mededingingsautoriteit verkeerdelijk de lobbypraktijken van de betrokken spelers als een inbreuk op het mededin-gingsrecht had gekwalificeerd. (A. MÜLLER, 'Lobbypraktijen vallen buiten toepassingsgebied mededingingsrecht', Juristenkrant nr. 333, 14 september 2016, p.20)

Gepubliceerd op 14-11-2016

  319