Bewijs van talenkennis ter verkrijging van Belgische nationaliteit

Taalgebieden in BelgiëIn sommige gevallen kan de rechter niet anders dan het bewijs van talenkennis toekennen aan een kandidaat-Belg die duidelijk geen van de drie landstalen machtig is. Dit is een gevolg van een beleidskeuze van de overheid. Het hof van beroep te Gent oordeelde in die zin op 24 december 2015. Dit arrest verscheen op 1 juni 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 343) samen met een bespreking van Laura Deschuyteneer. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het hof van beroep te Gent van 24 december 2015. 


Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – grondvoorwaarden – artikel 12bis § 1, 2° c) WBN – talenkennis – bewijsmiddelen

Het bewijs van kennis van één van de drie landstalen als grondvoorwaarde tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit in artikel 12bis van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit kan worden geleverd aan de hand van de bewijsmiddelen opgesomd in het koninklijk besluit van 14 januari 2013. Artikel 1 van dat koninklijk besluit bepaalt dat deze documenten als bewijs in aanmerking moeten worden genomen. Door deze duidelijke teksten heeft de wetgever een onwrikbaar documentair systeem in het leven geroepen, waarvan de rechter niet kan afwijken.Bron: Gent 24 december 2015, NjW 2016, afl. 343, 450.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Laura Deschuyteneer in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de bespreking bij deze uitspraak van Laura Deschuyteneer integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over talenkennis ter verkrijging van Belgische nationaliteit.

Gepubliceerd op 02-06-2016

  592