Bewijs kennis dagvaarding

PictureHet Hof van Cassatie deed uitspraak over wie moet bewijzen of de veroordeelde de dagvaarding in hoger beroep ontvangen heeft. Het openbaar ministerie of de veroordeelde? Dit arrest verscheen op 15 maart 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 358) samen met een korte bespreking van Sofie Royer. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 17 januari 2017.


Verzet in strafzaken – ongedaanverklaring – werkelijke kennis van de dagvaarding – betekening aan de woonplaats – bewijslast openbaar ministerie en burgerlijke partij – artikel 187 § 6, 1° Sv. 

Uit de tekst van artikel 187 § 6, 1° Sv. en de wetsgeschiedenis ervan volgt dat de rechter een verzet op grond van dit artikel maar ongedaan kan verklaren als het vaststaat dat de verzetdoende partij kennis had van de dagvaarding in de procedure waarin hij verstek liet gaan.
Het is aan het openbaar ministerie of de burgerlijke partij om te bewijzen dat de verzetdoende partij die kennis had. De verzetdoende partij moet dit niet bewijzen.
Uit het enkele feit dat een dagvaarding werd betekend aan de woonst van de verzetdoende partij, kunnen de appelrechters niet afleiden dat hij kennis had van de dagvaarding.
Bron: Cass. 17 januari 2017, NjW 2017, afl. 358, 190.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sofie Royer in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de bewijslast van de kennis van de dagvaarding.

Gepubliceerd op 15-03-2017

  483