Bevoegdheidsbeding

Contract1. Burgerlijke rechtspleging – territoriale bevoegdheid – betwisting – beoordeling door de rechtbank
2. Handelszaken – bevoegdheidsbeding in overeenkomst – (latere) afwijkende factuurvoorwaarden – afwezigheid van protest – voorrang oorspronkelijke overeenkomst

1. Wanneer de verwerende partij in limine litis opwerpt dat de aangezochte rechter territoriaal onbevoegd is om kennis te nemen van het geschil en de eisende partij de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank niet vordert, moet de aangezochte rechter zelf uitspraak doen over het bevoegdheidsgeschil.
2. Het forumbeding opgenomen in een tussen handelaren gesloten overeenkomst kan niet eenzijdig worden gewijzigd door een forumbeding in de latere factuurvoorwaarden uitgaande van één van de partijen. Uit het eenvoudig stilzwijgen van de geadresseerde handelaar kan geen aanvaarding van de afwijkende factuurvoorwaarden worden afgeleid.


Bron: Kh. Antwerpen (afd. Turnhout) 13 mei 2014, NjW 2015, afl. 318, 205.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over het bevoegdheidsbeding.


Gepubliceerd op 11-03-2015

  190