Bevoegdheid familierechtbank

FamilieHet Grondwettelijk Hof oordeelde dat de territoriale onveranderlijkheid van de familierechtbank grondwettig is.

Dit arrest verscheen op 16 maart 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 338) samen met een korte bespreking van Claudia Van Severen. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2016. 


Grondwet – gelijkheid en niet-discriminatie – burgerlijke rechtspleging – territoriale bevoegdheid familierechtbank – belang van het kind

Artikel 629bis Ger.W. schendt de artikelen 10, 11 en 22bis Gw. niet, in zoverre het de familierechtbank op absolute wijze de mogelijkheid ontzegt om rekening te houden met het hogere belang van het kind en de zaak te behouden indien het belang van het kind dat vereist, indien reeds vroeger een beslissing ten aanzien van dat kind op grond van artikel 572bis Ger.W. werd uitgesproken door een andere familierechtbank en het die laatste wel is toegestaan de zaak in het belang van het kind door te verwijzen. 


Bron: GwH 25 februari 2016, nr. 2016/29, NjW 2016, afl. 338, 212.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de bevoegheid van de familierechtbank.


Gepubliceerd op 16-03-2016

  309