Betekening aan vennootschap in vereffening

OndernemingHet Hof van Cassatie beoordeelde of de betekening aan een vennootschap in vereffening aan de persoon of op de woonplaats van een vereffenaar kan gebeuren indien over deze vennootschap een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld.

Dit arrest verscheen op 20 januari 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 334) samen met een korte bespreking van Sophie Guiliams. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 20 januari 2016.

Gerechtelijk recht – betekening aan een vennootschap in vereffening – voorlopig bewindvoerder (met algemene opdracht)

Krachtens artikel 42, 7° Ger.W. worden de betekeningen aan in vereffening zijnde vennootschappen gedaan op hun maatschappelijke zetel of op de woonplaats van één der vereffenaars of, indien er geen vereffenaar is, aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de laatste maatschappelijke zetel was gevestigd.

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder met een algemene opdracht heeft tot gevolg dat de gewone bestuursorganen tijdens de duur van dit mandaat hun vertegenwoordigingsbevoegdheid verliezen.

Wanneer in een vennootschap in vereffening een voorlopig bewindvoerder met algemene opdracht is aangesteld, kunnen betekeningen aan deze vennootschap, tijdens de duur van het mandaat van de voorlopig bewindvoerder, bij gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid in hun hoofde, niet meer rechtsgeldig aan de persoon of op de woonplaats van één van de vereffenaars worden gedaan.


Bron: Cass. 10 september 2015, NjW 2016, afl. 334, 26.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sophie Guiliams in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de betekening aan een vennootschap in vereffening.


Gepubliceerd op 20-01-2016

  472