Beslagr. Gent 17 mei 2011, P&B 2012, 61

Dwangsom – maximum bepaald door dwangsomrechter – verjaring

Astreinte – maximum fixe par le juge de l’astreinte – prescription

Beslagr. Gent, 17 mei 2011, P&B 2012, 61 

Gepubliceerd op 04-07-2012

  74