Beslag woning zelfstandige

HuisBeslagNiet-beslagbaarheid woning zelfstandige – toepassingsgebied – beperkt voor de duur dat het onroerend goed als hoofdverblijfplaats wordt betrokken

De onbeslagbaarheid van het onroerend goed van de zelfstandige dat tot zijn hoofdverblijfplaats dient, is een uitzondering op het principe van de ondeelbaarheid van het vermogen zoals bepaald in de artikelen 7 en 8 Hyp.W. Gelet op deze uitzonderlijke aard geldt de bescherming slechts zolang het onroerend goed door de zelfstandige als hoofdverblijfplaats wordt betrokken. Nadien vervalt de bescherming. De omstandigheid dat de zelfstandige zich later opnieuw op het vroegere adres vestigt, heeft niet tot gevolg dat de bescherming van deze woning zonder meer opnieuw geldt.


Bron: Cass. 3 oktober 2014, NjW 2015, afl. 315, 66.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Alain Coppens in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de niet-beslagbaarheid van de woning van de zelfstandige.

Gepubliceerd op 28-01-2015

  75