Beschermingsmaatregel ten aanzien van een bebouwd onroerend goed als onevenredige eigendomsaantasting

BouwovertredingHet Grondwettelijk Hof heeft opnieuw de grenzen van de vergoedingsleer scherp willen stellen en heeft – aansluitend bij zijn vaststaande rechtspraak – aangegeven dat niet elke eigendomsaantasting voor vergoeding in aanmerking komt.

Dit arrest verscheen op 24 juni 2015 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 325) samen met een korte bespreking van John Toury. Hierna volgt een kopje bij dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 mei 2015.

Beschermingsmaatregel – geen bouwverbod – erfdienstbaarheid van openbaar nut – foutloze overheidsaansprakelijkheid – art. 1 EAP EVRM – art. 16 Gw. – eigendomsbeperking – vergoedingsverplichting

Een loutere beschermingsmaatregel van een bebouwd onroerend goed, kan niet gelijkgesteld worden met een bouwverbod. In die mate kan een dergelijke beschermingsmaatregel dan ook geen aanleiding geven tot een schadevergoeding voor een bouwverbod. Het gebruik van de bestemming van het bebouwd goed wordt door de beschermingsmaatregel immers niet op een onevenredige wijze onmogelijk gemaakt.


Bron: GwH 7 mei 2015, nr. 2015/58, NjW 2015, afl. 325, 495.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van John Toury in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over foutloze overheidsaansprakelijkheid.


Gepubliceerd op 24-06-2015

  87