Begrip ‘bedrog’ in artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet

Rechtszaal logoArtikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet – bedrog – zware schuld

Bedrog in de zin van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet, vereist dat de schadeverwekker niet enkel het feit wil veroorzaken waaruit de schade voortvloeit, maar ook de schadelijke gevolgen ervan. Zware schuld zoals bedoeld in artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet, vereist niet dat de schadeverwekker het feit en de schadelijke gevolgen ervan heeft willen veroorzaken.


Bron: Cass. 11 maart 2014, NjW 2014, afl. 309, 750.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sophie Guiliams in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de bespreking bij deze uitspraak van Sophie Guiliams integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over bedrog bij de uitvoering van een arbeidsovereenkomst.


Gepubliceerd op 24-10-2014

  374