Arbrb. Gent, 3 juni 2016, Juristenkrant nr. 334

Arbrb. Gent, 3 juni 2016, Juristenkrant nr. 334 

Volgens het Hof van Cassatie moet iedereen bij het OCMW kunnen aankloppen om een menswaardig leven te kunnen leiden, behalve als men zich bedrieglijk onvermogend heeft gemaakt. In een zaak voor de arbeidsrechtbank in Gent werd een verzoek tot tussenkomst in de kosten van een verblijf in een rusthuis ingediend, omdat er geen onderhoudsplichtigen waren. Hoewel er in de zaak onvoldoende bewijs was dat de behoeftige vrouw haar onver-mogen doelbewust had georganiseerd, lag de weg naar OCMW-geld niet zomaar open. Volgens de rechtbank moest de vrouw haar verre familieleden aanspreken: zij hadden van de bejaarde vrouw een schenking ontvangen, maar weigerden elke familiale solidariteit. (A. VANDERHAEGHEN, 'Verre familie kan zich niet zomaar aan solidariteit met behoeftige onttrekken', Juristenkrant nr. 334, 28 september 2016)

Gepubliceerd op 18-11-2016

  347