Arbrb. Antwerpen 29 september 2016, Juristenkrant nr. 337

Arbrb. Antwerpen 29 september 2016, Juristenkrant nr. 337 

Aan de betaling van een installatiepremie aan daklozen of de terbeschikkingstelling van een huurwaarborg koppelen bepaalde OCMW’s de voorwaarde dat de huurder een kwaliteitsvolle woning moet huren. Daarmee zeggen die OCMW’s geen huisjesmelkers te willen onder-steunen. In werkelijkheid ondergraven ze daarmee echter het grondrecht op wonen van de betrokkene. In een recent vonnis van de arbeidsrechtbank in Antwerpen wordt een OCMW dat de genoemde praktijk hanteerde veroordeeld om toch een installatiepremie toe te ken-nen, ook al huurde de betrokkene een slechte woning. (T. VANDROMME, 'OCMW mag geen extra voorwaarden opleggen voor installatiepremie', Juristenkrant nr. 337, 9 november 2016, p. 3)

Gepubliceerd op 18-11-2016

  324