Arbr. Rb. Turnhout 10 februari 2014, De Juristenkrant 285

Een opmerkelijk vonnis van de arbeidsrechtbank in Turnhout op 10 februari 2014: de rechtbank vraagt aan het Grondwettelijk Hof of het wettelijk rookverbod ook moet gelden in de privéruimtes van een gesloten asielcentrum, en neemt ondertussen voorlopige maatregelen om de naleving van het rookverbod te garanderen in de instelling. Het vonnis wijst erop dat er wellicht nog mogelijkheden zijn om een ruimer rookverbod af te dwingen via bestaande juridische instrumenten. (D. VERVOORT, Wettelijk rookverbod geldt nog niet overal, De Juristenkrant nr. 285 van 12 maart 2014)

Gepubliceerd op 27-03-2014

  88