Arbeidshof Gent 28 juni 2013, De Juristenkrant nr. 281

Na een uitstekend seizoen 2007-2008 werde de trainer van Cercle Brugge tot ‘technisch directeur’ benoemd. De bestaande arbeidsovereenkomst werd in onderling overleg beëindigd en er werd een nieuwe overeenkomst gesloten. Om duidelijke redenen werd ervoor gekozen de sportief directeur zijn diensten via een BVBA, als zelfstandige te laten leveren.
De RSZ was van oordeel dat de prestaties van de technisch directeur als die van een betaalde sportbeoefenaar beschouwd moest worden. Bijgevolg waren op de vergoedingen die de vereniging betaalde socialezekerheidsbijdragen als werknemer verschuldigd. Het arbeidshof in Gent volgt de RSZ. (S. BOUZOUMITA, 22 mannen achter een bal, op het einde wint de RSZ, De Juristenkrant nr. 281, 15 december 2014)

Gepubliceerd op 24-01-2014

  101