Aansprakelijkheidsverdeling bij huur

BrandblusserHet Hof van Cassatie deed uitspraak over de aansprakelijkheidsverdeling tussen de huurder en de verhuurder wanneer een brand het gevolg is van zowel een fout van de huurder als een gebrek in het verhuurde goed.

Dit arrest verscheen op 10 juni 2015 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 324) samen met een bespreking van Sophie Guiliams. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 6 november 2014.

Brand in een verhuurd goed – oorzaak – fout van de huurder – gebrek in het verhuurde goed – art. 1721 en 1733 BW – aansprakelijkheidsverdeling

De artikels 1721 en 1733 BW sluiten geen verdeling van de aansprakelijkheid tussen de huurder en de verhuurder uit wanneer de brand in het verhuurde goed is ontstaan door zowel een fout van de huurder als een gebrek in het goed waarvoor de verhuurder de huurder moet vrijwaren.


Bron: Cass. 6 november 2014, NjW 2015, afl. 324, 448.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sophie Guiliams in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de bespreking bij deze uitspraak van Sophie Guiliams integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over aansprakelijkheidsverdeling bij huur.


Gepubliceerd op 10-06-2015

  77