Z. Maglioni: benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik

Bij koninklijke besluiten van 14 december 2016 is de heer Z. Maglioni, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik.
Hij is in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen en Luxemburg. (BS 22/12/2016)

Gepubliceerd op 02-02-2017

  241