W. Terrijn: benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent

Bij koninklijke besluiten van 21 juli 2016 is de heer W. Terrijn, substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent. (BS 26/08/2016)

Gepubliceerd op 17-11-2016

  266