T. Neven: ontslag verleend als rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren

Bij koninklijke besluiten van 6 maart 2017 is aan de heer T. Neven, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren.
Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. (BS 21/03/2017)

Gepubliceerd op 05-05-2017

  247