S. Vokaer: benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel

Bij koninklijke besluiten van 14 december 2016 is Mevr. S. Vokaer, gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel.
Zij is in subsidiaire orde benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant. (BS 22/12/2016)

Gepubliceerd op 03-02-2017

  257