S. Daoust: benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel

Bij koninklijke besluiten van 14 december 2016 is Mevr. S. Daoust, licentiaat in de rechten, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel.
Zij is in subsidiaire orde benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant. (BS 22/12/2016)

Gepubliceerd op 02-02-2017

  322