R. Salzburger benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

  279