R. Marchetti: benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen

Bij koninklijke besluiten van 4 december 2016 is de heer R. Marchetti, gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. (BS 15/12/2016)

Gepubliceerd op 19-01-2017

  266