Ph. Koster: benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie

Bij koninklijke besluiten van 14 december 2016 dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer de Ph. Koster, eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Bergen, benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. (BS 22/12/2016)

Gepubliceerd op 31-01-2017

  252