P. Peeters: in ruste gesteld als ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2016, dat in werking treedt op 28 februari 2017 's avonds, is de heer P. Peeters, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.
Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. (02/02/2017)

Gepubliceerd op 16-03-2017

  279