Notaris Marc Bombeeck zit Nationale Kamer voor

Samenstelling directiecomite Nationale Kamer van notarissen per 1 september 2017

De Nationale Kamer van Notarissen heeft een nieuw directiecomité. Thierry van Sinay uit het Oost-Vlaamse Meerbeke geeft de voorzittershamer door aan een collega uit Walhain, Marc Bombeeck.
Het nieuwe directiecomité bestaat sinds 1 september 2017 uit:
Beide verslaggevers en de adviseurs zetelden vorig jaar ook al in het directiecomité.
De Nationale Kamer van notarissen stemt over uniforme beroepsregels, stelt de deontologische regels vast, brengt adviezen uit over de organisatie van het beroep, en doet in beroep uitspraak over beslissingen van de provinciale kamers. De nationale kamer bestaat uit 2 organen: het directiecomité en de algemene vergadering. Het directiecomité bereidt de beslissingen voor en voert die uit. Het comité telt 8 leden, die benoemd worden voor een termijn van 3 jaar. Het directiecomité wordt elk jaar gedeeltelijk vernieuwd.
Zie ook:
Carine Govaert
  892