N. Corman: benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen

Bij koninklijke besluiten van 14 december 2016 is Mevr. N. Corman, eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Eupen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen.
Zij is, in subsidiaire orde benoemd in de arbeidsrechtbank te Eupen en in de rechtbank van koophandel te Eupen. (BS 22/12/2016)

Gepubliceerd op 02-02-2017

  242