Leden van de commissie van beroep en van de examencommissie

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016, dat vanaf heden in werking treedt:

 • is artikel 2, A, 2° c) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen als volgt:
  • c) Effectief lid:
   • de heer Ch. Behrendt, hoogleraar aan de "Université de Liège";
  • Plaatsvervangende leden:
   • de heer P. Wéry, hoogleraar aan de "Université Catholique de Louvain";
   • Mevr. N. Watté, hoogleraar aan de "Université libre de Bruxelles".
 • is artikel 2, B, 2° c) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen als volgt:
  • c) Effectief lid :
   • de heer Ch. Behrendt, hoogleraar aan de "Université de Liège";
  • Plaatsvervangend lid:
   • de heer J. Kleinheisterkamp, hoogleraar aan de "Université Catholique de Louvain".
 • is artikel 2, C, 2° b) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen als volgt:
  • b) Effectief lid:
   • Mevr. E. Aerts, advocaat bij de balie te Mechelen;
  • Plaatsvervangende leden:
   • de heer K. Wagner, advocaat bij de Nederlandstalige orde van advocaten bij de balie te Brussel;
   • Mevr. A. Devroe, advocaat bij de balie te Antwerpen.
 • is artikel 2, C, 2° c) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen als volgt:
  • c) Effectief lid:
   • Mevr. I. Pieyns, advocaat bij de balie te Dendermonde;
  • Plaatsvervangende leden :
   • de heer P. Mortier, advocaat bij de balie te Sint-Niklaas;
   • de heer H. D'Haenens, advocaat bij de balie te Gent.

Gepubliceerd op 31-01-2017

  234