L. Vandenbroucke: gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2016 is de heer L. Vandenbroucke, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk ten persoonlijke titel en afdelingsvoorzitter in de rechtbank van koophandel te Gent, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van ייn (sic) jaar, dewelke in werking treedt op 1 februari 2017.
Deze machtiging kan worden hernieuwd. (03/01/2017)

Gepubliceerd op 06-02-2017

  254