L. Obbels: ontslag verleend als plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Bij koninklijke besluiten van 12 januari 2017 is aan de heer L. Obbels, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.
Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. (BS 30/01/2017)

Gepubliceerd op 02-03-2017

  232