L. Hombroise: benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Luik

Bij koninklijke besluiten van 14 december 2016 is Mevr. L. Hombroise, gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Luik.
Zij is in subsidiaire orde benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de parketten Namen en Luxemburg. (BS 22/12/2016)

Gepubliceerd op 02-02-2017

  312