L. Drubbel: in ruste gesteld als substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer L. Drubbel, substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.
Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. (BS 03/08/2016)

Gepubliceerd op 02-12-2016

  303