K. Grosjean: aangewezen tot federaal magistraat bij het federaal parket

Bij koninklijke besluiten van 21 juli 2016 dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. K. Grosjean, substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant, aangewezen tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket voor een termijn van vijf jaar. (BS 26/08/2016)

Gepubliceerd op 17-11-2016

  253