J. Vanden Eede: na 67 een jaar langer raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen

Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2016 is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer J. Vanden Eede, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 mei 2017. (BS 03/04/2017)

Gepubliceerd op 21-04-2017

  246