J. van Aalst: benoemd tot substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket te Brussel

Bij koninklijk besluit van 19 maart 2017, is de heer J. van Aalst, gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, benoemd tot substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket te Brussel. Hij is, in subsidiaire orde, benoemd bij de parketten Halle-Vilvoorde en Leuven. (BS 31/03/2017)

Gepubliceerd op 21-04-2017

  303