J. Trokay: aangewezen tot rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Namen

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2016 is mevr. J. Trokay, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, aangewezen tot rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Namen, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2017. (BS 16/12/2017)

Gepubliceerd op 30-01-2017

  215