J. Cloes: ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik

Bij koninklijk besluit van 11 november 2016, dat in werking treedt op 31 januari 2017 's avonds, is aan de heer J. Cloes, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik.
Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. (BS 03/01/2017)

Gepubliceerd op 07-02-2017

  284