J. Baudrez: in ruste gesteld als vrederechter van het kanton Wervik

Bij koninklijk besluit van 11 september 2016, dat in werking treedt op 30 april 2017 's avonds, is de heer J. Baudrez, vrederechter van het kanton Wervik, in ruste gesteld.
Hij heeft aanspraak op het emeritaat.
Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. (BS 03/04/2017)

Gepubliceerd op 21-04-2017

  383