J.-B. t'Serstevens: aangewezen tot onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen

Bij koninklijke besluiten van 12 december 2016 is J.-B. t'Serstevens, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, aangewezen tot onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2017. (BS 22/12/2016)

Gepubliceerd op 30-01-2017

  251