I. Thiernesse: benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 januari 2017, is Mevr. I. Thiernesse, referendaris in de rechtbank van koophandel te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen.
Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg Luik en Luxemburg. (BS 15/12/2016)

Gepubliceerd op 19-01-2017

  237