H. Penne: aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen

Bij koninklijke besluiten van 12 januari 2017 waarvan de mandaten in werking treden op datum van de eedaflegging, is mevrouw H. Penne, substituut-procureur-generaal bij dit hof, aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen. (BS 30/01/2017)

Gepubliceerd op 02-03-2017

  290