H. Bosmans: ontslag verleend als plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen

 Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017 is aan de heer H. Bosmans ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen. (BS 21/04/2017)

Gepubliceerd op 18-05-2017

  287