F. Mahieu: benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen

Bij koninklijke besluiten van 21 juli 2016 is Mevr. F. Mahieu, gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen.
Zij is in subsidiaire orde benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg. (BS 26/08/2016)

Gepubliceerd op 17-11-2016

  533