F. Jodts: aangewezen tot afdelingsprocureur bij het parket West-Vlaanderen

Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, dat in werking treedt op dat datum van de eedaflegging, dewelke niet mag gebeuren voor 10 mei 2017, is de heer F. Jodts aangewezen tot afdelingsprocureur bij het parket West-Vlaanderen, voor een termijn van drie jaar. (BS 21/04/2017)

Gepubliceerd op 18-05-2017

  345